52./ Nyomozás megszüntetveEz, egy nevét, kilétét elhallgatni akaró panaszos levele!

Veszprémi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály
Veszprém
Bajcsy-Zs. u. 2.

Tisztelt Kapitányság!

A törvényes határidőn belül panaszt nyújtok be a Veszprémi Rendőrkapitányság (...............................) számú határozata ellen.
Kérem a T. Kapitányságot, hogy az ügyben egy tisztességes nyomozást szíveskedjenek lefolytatni és a megállapított bűnesetek elkövetéséről vádiratot elkészíteni és továbbítani az ügyészség számára.

I N D O K L Á S:

A mai magyar joggyakorlatban, esetleges jogkövetkezmények elkerülése miatt, a büntető feljelentéseket ismeretlen tettes ellen teszik meg a feljelentők. Ez történt ebben az esetben is. Én is ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést, annak ellenére, hogy a tettes előttem ismert volt, az Erste Bank Rt. Veszprémi fiókja.
A rendőrség a nyomozást nem a feljelentett ellen folytatta le, hanem az ügyben közreműködő Vár Holding Kft. ellen. Így érthető, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányára hivatkozva megszüntette az eljárást, ezzel a rendőrség óriási tévedést követett el.
2003. november 28. napján a Magyar Nemzeti Bank akkori elnöke, Járai Zsigmond a jegybanki alapkamatot 9,5 %-ról 12,5 %-ra emelte.
Ennek, a nemzetközi gyakorlatban is példátlan lépésnek az lett a következménye, hogy a kereskedelmi bankok a hitel kamatlábát 14-16 %-ra emelték. A hirtelen megemelkedett kamatú forint hitelezés miatt könnyű volt beterelni a magyar lakosságot, így engem is az un. „devizaalapú hitel zsákutcájába”. Ez egy előre kitervelt cselekmény volt, így döntött a Bilderberg csoport?
Felmerül Járai Zsigmond megvesztegetés gyanúja, neki látni kellett ennek a súlyos lépésnek a következményeit (a rendőrségnek a megvesztegetés nem bűncselekmény).

A magyar állampolgárnak ha pénzre van szüksége (lakás, autó, stb. vásárlására) bankhoz fordul, nekem is pénzre volt szükségem, felkerestem az Erste Bank Rt. Veszprémi fiókját és hitelt kértem.

A banknak volt forintja, de azt nem adta oda nekem, nekem egyébként forintra volt szüksége.
- A bank a forintján vett svájci frankot.
- Most a banknak svájci frankja van, forintja nincs.
- A bank a svájci frankot nem adta oda nekem, a bank a frankot eladta forintért.
- Most a banknak forintja van, svájci frankja nincs.
- A bank a forintot oda adta nekem, azzal a kikötéssel, hogy a havi törlesztő-részként befizetett forintomért svájci frankot vesz, a majdani árfolyamon.
Ennek következményeként és következtében növekedett meg a fizetési kötelezettségem, az adósságom, a banknak pedig a nyeresége.
Az egy ugyanazon napon (a szerződéskötés napján) lebonyolított vétel-eladás önmagában kétségbe vonja a jó, a tisztességes szándékot, de többről van szó. Ez egy bűncselekmény, mégpedig előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett bűncselekmény!
Miért az? Azért bűncselekmény, mert a bank olyan tevékenységet folytatott a nyereség megszerzése reményében, ami a törvényes hitelezés lebonyolításban nincs benne. Engem a bank becsapott, csalást követett el (a rendőrségnek a csalás nem bűncselekmény).

Én 2007. január 30. napján hitelszerződést kötöttem az Erste Bank Rt. Veszprémi fiókjával. A 2092025 számú szerződésben az szerepel, hogy nekem a hitelező 64.712.- CHF hitelezett. Mivel a hitelező ezt az összeget soha nem adta oda nekem, így a szerződésben nem a valóságnak megfelelő adat szerepel, egy meghamisított tényállás van rögzítve (közjegyzővel hitelesítve). Ez az okirat-hamisítás tipikus eset (a rendőrségnek az okirat-hamisítás nem bűncselekmény).

Ugyanezt a tényt nézzük meg egy másik szempontból: Az alperes nekem a szerződéskötés napján, a hitelszerződésben megállapított, a teljes devizahitel összegét biztosította. A törlesztő időszakban az alperes nekem többlet devizát már nem biztosított, nem adott, már a teljes összeget megkaptam a szerződéskötés napján, mégpedig a szerződéskötés napján érvényes árfolyamon.
Ebből következik, hogy az alperes nekem más árfolyamon számított devizát nem adott, így a más árfolyamon való számítás az alperes részéről indokolatlan. Mivel a más árfolyamon való számítás indokolatlan, így nekem a havi törlesztő részletem nem változhatott, függetlenül attól, hogy milyen árfolyamváltozások voltak időközben.

A hitelező ebben az esetben is törvénysértően járt el, megtévesztette az ügyfelet (engem), jogtalanul számolta el a forint befizetéseimet magasabb árfolyamon. Ha a bank a törvényesség talaján állt volna, nem a profitszerzés tartotta volna elsődlegesnek, akkor én, az eredetileg megállapított törlesztő-részletet tudtam volna fizetni, nem lennék most ebben, a szinte kilátástalan helyzetben.
A rendőrségnek a FIDESZ egyik embere ellen, és a Kormány szent tehene, a bank ellen kellene, kellett volna nyomozást lefolytatni, de ettől Ő fél, ezt nem szívesen teszi, inkább a kényelmesebb utat választotta, megszüntette a nyomozást.

Kelt, 2012-07-07. Tisztelettel: Egy panaszos