Ügyfél szeretnék lenni

Megbízási szerződés (Adobe PDF formátumban)


Adósságrendezés-moderátori ügylet folyamata:
(Hatályos 2011. március 10.)


[justify]A VÁR HOLDING KFT. az adósságrendezésben segítségére lesz oly módon, hogy Ön helyett meghatalmazással eljár, mind a pénzügyi szabályoknak, mind a banktitok szabályainak megfelelő betartásával.

Ügymenetünk célja, hogy tájékoztassuk a pénzintézetet/ pénzintézeteket, hogy Ön adósságcsapdába került. Nehéz helyzete ellenére is szeretné fizetni tartozásait, de az Ön által meghatározott törlesztési részletekkel. Továbbá Ön meghatalmazást ad, hogy kamat és késedelmi pótlék könnyítésére és eltörlésére engedélyt kérjünk. Ön és a hitelezők között, egyéb hivatalok előtt moderátori tevékenységet látunk el.

Gazdasági társaságunk nem érdekvédelmi tevékenységet végez, ebből kifolyólag szolgáltatási díjat számol fel. A szolgáltatási díj összege 70.000 Ft, amely a szerződés aláírásával egyidőben esedékes.


VÁR HOLDING KFT. számlavezető bankja: GRÁNIT BANK
Számlaszám: 12100011-10003413


Amire minden esetben szükségünk van:

 • Személyes dokumentumok fénymásolata
 • Hitelszerződések
 • Közjegyzői okirat
 • Végrehajtás esetén a Vh jegyzőkönyv (az üggyel kapcsolatos dokumentumok)
 • Bankszámlakivonatok
 • Közüzemi számlák (víz, villany, fűtés)
 • Jövedelemigazolás a munkáltatótól
 • Ellenőrző lista
 • Környezettanulmány
 • Bevétel-kiadás mérleg
 • Nyilatkozatok


A fenti dokumentumokat hiánymentesen kell átadni munkatársunknak!


A teljes anyag átadását követően, amennyiben úgy nyilatkozunk, hogy nem tudjuk elvállalni az ügyét, az Ön által megadott számlaszámra 25.000 Ft-ot 3 napon belül visszautalunk.

Számlatulajdonos neve:
Számlavezető bank neve:
Bankszámlaszám:

Abban az esetben, ha Ön a megkezdett együttműködés ideje alatt visszalép, a 35.000 Ft nem jár vissza. Tekintettel arra, hogy ezt postai és jogi fogalmazói szolgáltatásra fordítjuk.

Az első részmegállapodás alkalmával elkészítjük a szerződést a vállalt és a hitelező által jóváhagyott havi törlesztő részletről.

A szerződés megkötését követően a hitel/hitelek lejáratáig minden hónapban kérjük a törlesztő részletek pontos befizetésről az igazolást bemutatni: e-mailben, postán vagy faxon, amennyiben kötelezően előírásra kerül kockázati életbiztosítás vagy lakásbiztosítás megléte úgy azokra is vonatkozik a monitoring.

Figyelmeztetés! Amennyiben egyszer késedelembe esik, vagy nem teljesíti a vállaltak befizetését, az együttműködéstől elállunk, és nem képviseljük a továbbiakban.

Alulírott/alulírottak ................................................................................................. megértettem és a feltételeket elfogadom:


Budapest, 2011. ............................. hó ......... nap

................................................
aláírás / aláírások